Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module

Published on Aug 23, 2012
1,424,626 views
Download Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module HTTP is not supported.
Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module

Click here to download the module http://goo.gl/mDafV
Aralin: Iba't-ibang Uri ng Tempo
Grade 6
Layunin: Nakikilala ang iba't ibang tempo ng isang awitin/tugtugin
1. Nakasusunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pagawit/pagtugtog)
2. Naipahihiwatig ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin
Hal.: "Pandangguhan"
Download my Interactive Whiteboard Lessons and flash games here: http://iwb-resources.blogspot.comThe title of the song used is "Pandangguhan" from my other YouTube channel.