11 Secrets to Memorize Things Quicker Than Others

Published on Aug 23, 2012
24,926 views
Download 11 Secrets to Memorize Things Quicker Than Others
11 Secrets to Memorize Things Quicker Than Others

Click here to download the module http://goo.gl/mDafV
Aralin: Iba't-ibang Uri ng Tempo
Grade 6
Layunin: Nakikilala ang iba't ibang tempo ng isang awitin/tugtugin
1. Nakasusunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pagawit/pagtugtog)
2. Naipahihiwatig ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin
Hal.: "Pandangguhan"
Download my Interactive Whiteboard Lessons and flash games here: http://iwb-resources.blogspot.comThe title of the song used is "Pandangguhan" from my other YouTube channel.