Mga Simbulo ng Anyo (Musical Forms) - Interactive Music Lesson Module

Published on Aug 19, 2012
24,669 views
Download Mga Simbulo ng Anyo (Musical Forms) - Interactive Music Lesson Module
Mga Simbulo ng Anyo (Musical Forms) - Interactive Music Lesson Module

Aralin: Mga Simbulong may Kaugnayan sa Anyo
Grade: 6
Subject: MSEP/MAPEH
Layunin: Nakikilala ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo tulad ng:
- DA Capo (D.C.) ulitin mula sa simula
- AL Fine - hanggang sa katapusan
- D.C. Al fine - ulitin mula sa simula hanggang sa salitang fine
- Dal Segno (D.S.) bumalik mula sa senyas
Download my Interactive Whiteboard Lessons and flash games here: http://iwb-resources.blogspot.comThe song "Swing Low, Sweet Chariot" and Clip arts used are public domain.