Si Bino, Si Buboy, Si Bantay Magkakaibigang Tunay | Payong K-Lusugan | Grade 4 MAPEH

Wednesday, August 10, 2016
Views 9 470
Knowledge Channel
Download Si Bino, Si Buboy, Si Bantay Magkakaibigang Tunay | Payong K-Lusugan | Grade 4 MAPEH
  Si Bino, Si Buboy, Si Bantay Magkakaibigang Tunay | Payong K-Lusugan | Grade 4 MAPEH

  Naglalayong turuan ang mga bata tungkol sa tamang pag-aalaga at pakikitubgo sa alagang hayop upang maiwasang makagat. Layunin din ng kuwentong ito na turuan ang mga bata na ipaalam agad sa magulang o nakakatanda kapag sila ay nakagat ng aso o pusa upang mabigyan agad ito ng paunang lunas para makaiwas sa sakit na rabies.

  Subscribe to Knowledge Channel YOUTUBE Channel

  For Donors:
  www.knowledgechannel.org

  For Teachers and Learners:
  www.kchonline.ph

  Knowledge Channel Foundation Inc.
  5th Floor Benpres Bldg. Exchange Road corner Meralco Ave. Ortigas Center, Pasig City Philippines 1600 +632 910.3181 • +632 910.3183 to 84

  Email: [email protected]