Payong K-Lusugan | Si Bino, Si Buboy, Si Bantay Magkakaibigang Tunay | Grade 4 MAPEH

2016 August 11
5914 View
Knowledge Channel
Payong K-Lusugan | Si Bino, Si Buboy, Si Bantay Magkakaibigang Tunay | Grade 4 MAPEH

Naglalayong turuan ang mga bata tungkol sa tamang pag-aalaga at pakikitubgo sa alagang hayop upang maiwasang makagat. Layunin din ng kuwentong ito na turuan ang mga bata na ipaalam agad sa magulang o nakakatanda kapag sila ay nakagat ng aso o pusa upang mabigyan agad ito ng paunang lunas para makaiwas sa sakit na rabies.