Payong K-Lusugan | Si Bino, Si Buboy, Si Bantay Magkakaibigang Tunay | Grade 4 MAPEH

2016 August 11
8466 View
Knowledge Channel
Payong K-Lusugan | Si Bino, Si Buboy, Si Bantay Magkakaibigang Tunay | Grade 4 MAPEH

Naglalayong turuan ang mga bata tungkol sa tamang pag-aalaga at pakikitubgo sa alagang hayop upang maiwasang makagat. Layunin din ng kuwentong ito na turuan ang mga bata na ipaalam agad sa magulang o nakakatanda kapag sila ay nakagat ng aso o pusa upang mabigyan agad ito ng paunang lunas para makaiwas sa sakit na rabies. Subscribe to Knowledge Channel YOUTUBE Channel For Donors: www.knowledgechannel.org For Teachers and Learners: www.kchonline.ph Knowledge Channel Foundation Inc. 5th Floor Benpres Bldg. Exchange Road corner Meralco Ave. Ortigas Center, Pasig City Philippines 1600 +632 910.3181 • +632 910.3183 to 84 Email: [email protected]