வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்த பாண்டே | Pandey's Entertaining Speech

Published on Jan 7, 2019
786,943 views
Download வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்த பாண்டே | Pandey's Entertaining Speech HTTP is not supported.
வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்த பாண்டே | Pandey's Entertaining Speech

An entertaining speech by Rangaraj Pandey to the Students of the NR IAS Academy. Rangaraj Pandey former was the chief news editor of Thanthi TV in Tamilnadu

மேலும் எங்களை ஊக்கப்படுத்த like & subscribe செய்யுங்கள்.
http://www.youtube.com/user/newsglitz...