Paggamit ng Globo at Mapa

2013 August 12
17868 View
Knowledge Channel
Paggamit ng Globo at Mapa

Malalaman ang mga palatandaan sa mapa, mga pangunahin at pangalawang direksyon, at ang iba't ibang uri ng mapa.