Alikabuk | Magpakatotoo ka, Jomel! | Grade 1 to 6 Filipino

2010 December 03
3464 View
Knowledge Channel
Alikabuk | Magpakatotoo ka, Jomel! | Grade 1 to 6 Filipino

ALIKABUK: MAGPAKATOTOO KA, JOMEL! Pag-aaralan dito ang pagbibigay ng pangunahing diwa o paksang pangungusap ng mga babasahin.