Knowledge On The Go: Araling Panlipunan | Kagawaran ng Gobyerno

2017 September 06
1467 View
Knowledge Channel
Knowledge On The Go: Araling Panlipunan | Kagawaran ng Gobyerno

GO NA GO KA NA BA SA KNOWLEDGE ON THE GO? Masagot kaya ni Lieh Arvey Mabiling ang tanong ni Kuya Marlo? Ang Depatment of Health ay naghahandong ng libreng gamot at pagsusuri sa mga ospital at health center. Subscribe to Knowledge Channel YOUTUBE Channel: http://bit.ly/KnowledgeChannel For Donors: www.knowledgechannel.org For Teachers and Learners: www.kchonline.ph Knowledge Channel Foundation Inc. 5th Floor Benpres Bldg. Exchange Road corner Meralco Ave. Ortigas Center, Pasig City Philippines 1600 +632 910.3181 • +632 910.3183 to 84 Email: [email protected]