Klima ng Pilipinas

2012 July 31
39238 View
Knowledge Channel
Klima ng Pilipinas

PAMANA: KLIMA NG PILIPINAS KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Pambansang Pagkakakilanlan / Kinalalagyan at Katangiang Pisikal ng Pilipinas Mababatid ang kaugnayan ng klima sa uri ng pamumuhay ng tao. Makikita kung paano umaangkop ang tao sa klima ng bansang kinalalagyan nila.