Klima ng Pilipinas

Published on Jul 30, 2012
1,119,318 views
Knowledge Channel
Klima ng Pilipinas

PAMANA: KLIMA NG PILIPINAS

KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Pambansang Pagkakakilanlan / Kinalalagyan at Katangiang Pisikal ng Pilipinas

Mababatid ang kaugnayan ng klima sa uri ng pamumuhay ng tao. Makikita kung paano umaangkop ang tao sa klima ng bansang kinalalagyan nila.