Kahapon, Ngayon, at Bukas

Published on Dec 6, 2010
10,925 views
Knowledge Channel
Kahapon, Ngayon, at Bukas

ALIKABUK: KAHAPON, NGAYON AT BUKAS

KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Pagsasalita / Pagsulat – Aspekto Ng Pandiwa, Pagsusulat Ng Sariling Karanasan

Tinatalakay sa palabas na ito ang paggamit ng pandiwa sa iba’t ibang aspekto ng pagsasalaysay at pagsulat ng kuwento mula sa sariling karanasan.