Estudyantipid 4 | Pagtitipid at Pag-iimpok | Grade 9 Araling Panlipunan

2017 January 17
2025 View
Knowledge Channel
Estudyantipid 4 | Pagtitipid at Pag-iimpok | Grade 9 Araling Panlipunan

ESTUDYANTIPID: PAGTITIPID AT PAG-IIMPOK KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Ang Ekonomiks sa Pang-araw araw na Pamumuhay Tinatalakay sa programang ito ang kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok. Pag-aralan ang kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok ng pera. Makikita kung paano at bakit kailangan magtipid at pagplanuhan ang pera kahit bata pa.