Estudyantipid 4 | Pagtitipid at Pag-iimpok | Grade 9 Araling Panlipunan

Published on Jan 17, 2017
2,028 views
Knowledge Channel
Download Estudyantipid 4 | Pagtitipid at Pag-iimpok | Grade 9 Araling Panlipunan
Estudyantipid 4 | Pagtitipid at Pag-iimpok | Grade 9 Araling Panlipunan

ESTUDYANTIPID: PAGTITIPID AT PAG-IIMPOK

KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Ang Ekonomiks sa Pang-araw araw na Pamumuhay

Tinatalakay sa programang ito ang kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok. Pag-aralan ang kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok ng pera. Makikita kung paano at bakit kailangan magtipid at pagplanuhan ang pera kahit bata pa.