Angking Kakayanan (Part 1) (Pamana Ep 26)

2010 November 10
1968 View
Knowledge Channel
Angking Kakayanan (Part 1) (Pamana Ep 26)

Tinatalakay sa palabas na ito ang mga kakayahan at angking talino ng bawa't bata.