Alikabuk | Kayarian ng Pangungusap | Grade 1 to 6 Filipino

2010 December 02
16658 View
Knowledge Channel
Alikabuk | Kayarian ng Pangungusap | Grade 1 to 6 Filipino

ALIKABUK: KAYARIAN NG PANGUNGUSAP KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Pagsasalita – Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Kayarian Pag-aaralan sa palabas na ito ang paggamit ng uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Subscribe to Knowledge Channel YOUTUBE Channel For Donors: www.knowledgechannel.org For Teachers and Learners: www.kchonline.ph Knowledge Channel Foundation Inc. 5th Floor Benpres Bldg. Exchange Road corner Meralco Ave. Ortigas Center, Pasig City Philippines 1600 +632 910.3181 • +632 910.3183 to 84 Email: [email protected]