Alikabuk | Kayarian ng Pangungusap | Grade 1 to 6 Filipino

2010 December 02
13432 View
Knowledge Channel
Alikabuk | Kayarian ng Pangungusap | Grade 1 to 6 Filipino

ALIKABUK: KAYARIAN NG PANGUNGUSAP KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Pagsasalita – Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Kayarian Pag-aaralan sa palabas na ito ang paggamit ng uri ng pangungusap ayon sa kayarian.