Kayarian ng Pangungusap

2010 December 02
13125 View
Knowledge Channel
Kayarian ng Pangungusap

ALIKABUK: KAYARIAN NG PANGUNGUSAP KASANAYANG PAMPAGKATUTO: Pagsasalita – Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Kayarian Pag-aaralan sa palabas na ito ang paggamit ng uri ng pangungusap ayon sa kayarian.