Alikabuk | Hinto! Tigil! Hinto! | Grade 1 to 6 Filipino

2015 September 29
4253 View
Knowledge Channel
Alikabuk | Hinto! Tigil! Hinto! | Grade 1 to 6 Filipino

ALIKABUK: HINTO! TIGIL! HINTO! Matututunan naman dito ang pagsasaayos ng napakinggang teksto na isinasaalang-alang ang mga saglit na paghinto, kamalian at pagwawasto.