Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module

Thursday, August 23, 2012
Views 105 931
iwbresources
Download Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module
  Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module

  Click here to download the module http://goo.gl/mDafV
  Aralin: Iba't-ibang Uri ng Tempo
  Grade 6
  Layunin: Nakikilala ang iba't ibang tempo ng isang awitin/tugtugin
  1. Nakasusunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pagawit/pagtugtog)
  2. Naipahihiwatig ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin
  Hal.: "Pandangguhan"
  Download my Interactive Whiteboard Lessons and flash games here: http://iwb-resources.blogspot.com  The title of the song used is "Pandangguhan" from my other YouTube channel.