9Clips
 Obama Ngang Qua Cơn Mưa Ngang Qua chế

Obama Ngang Qua Cơn Mưa Ngang Qua chế

3m 32s 1,101 View
 Anh Cứ Đi Đi - Cover by Google Translate

Anh Cứ Đi Đi - Cover by Google Translate

2m 53s 1,194 View
 Trộm xe máy bị đánh 'thừa sống thiếu chết'

Trộm xe máy bị đánh 'thừa sống thiếu chết'

55s 4,853 View