Filipino Fairy Tales
 Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata Tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata Tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

18m 14s 426,056 View
 Si Snow White at ang Pitong Duwende - kwentong pambata - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Snow White at ang Pitong Duwende - kwentong pambata - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

15m 33s 295,671 View
 Ang Munting Pulang Inahing Manok - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Pulang Inahing Manok - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

6m 48s 528,004 View
 Si Alibaba at ang Apatnapung Bandido - mga kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Alibaba at ang Apatnapung Bandido - mga kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 57s 78,765 View
 Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - kwentong pambata tagalog - Filipino Fairy Tales

Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - kwentong pambata tagalog - Filipino Fairy Tales

2m 39s 238,198 View
 Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - kwentong pambata tagalog  - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

8m 14s 578,228 View
 Si Sleeping Beauty - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura -  4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Sleeping Beauty - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

16m 24s 638,586 View
 Jungle Book tagalog - kwentong pambata - mga kwentong pambata tagalog - 4K - Filipino Fairy Tales

Jungle Book tagalog - kwentong pambata - mga kwentong pambata tagalog - 4K - Filipino Fairy Tales

10m 31s 105,234 View
 Si Rumpelstiltskin - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Rumpelstiltskin - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 53s 430,928 View
 Cinderella - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Cinderella - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 12s 582,651 View
 Si Pinocchio - kwentong pambata - mga kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Pinocchio - kwentong pambata - mga kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 47s 237,065 View
 Ang Leon at ang Daga - Mga Pabula ni Aesop - Mga Kuwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

Ang Leon at ang Daga - Mga Pabula ni Aesop - Mga Kuwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

4m 8s 751,799 View
 Si Hansel at Si Gretel - Mga kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

Si Hansel at Si Gretel - Mga kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

17m 28s 826,550 View
 Si Jack at ang Beanstalk - kwentong pambata tagalog - mga pabula - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Jack at ang Beanstalk - kwentong pambata tagalog - mga pabula - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 49s 1,109,526 View
 Si Goldilock at ang Tatlong Oso - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Goldilock at ang Tatlong Oso - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

5m 17s 373,162 View
 Si Little Red Riding Hood - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

Si Little Red Riding Hood - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

9m 21s 670,835 View
 Ang Munting Sirena - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Sirena - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

16m 15s 489,424 View
 Ang Palakang Prinsipe - kwentong pambata - mga kwentong pambata tagalog - 4K - Filipino Fairy Tales

Ang Palakang Prinsipe - kwentong pambata - mga kwentong pambata tagalog - 4K - Filipino Fairy Tales

12m 30s 481,006 View
 Heidi - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Heidi - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 18s 501,977 View
 The Gingerbread Man - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

The Gingerbread Man - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

6m 15s 380,373 View