Filipino Fairy Tales
 Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata Tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata Tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

18m 14s 273,958 View
 Ang Munting Pulang Inahing Manok - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Pulang Inahing Manok - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

6m 48s 294,286 View
 Si Goldilock at ang Tatlong Oso - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Goldilock at ang Tatlong Oso - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

5m 17s 202,482 View
 Si Jack at ang Beanstalk - kwentong pambata tagalog - mga pabula - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Jack at ang Beanstalk - kwentong pambata tagalog - mga pabula - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 49s 707,420 View
 Ang Leon at ang Daga - Mga Pabula ni Aesop - Mga Kuwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

Ang Leon at ang Daga - Mga Pabula ni Aesop - Mga Kuwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

4m 9s 504,648 View
 Si Little Red Riding Hood - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

Si Little Red Riding Hood - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

9m 21s 344,696 View
 Si Sleeping Beauty - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura -  4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Sleeping Beauty - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

16m 25s 459,023 View
 Si Hansel at Si Gretel - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Hansel at Si Gretel - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

17m 28s 494,524 View
 Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - kwentong pambata tagalog - Filipino Fairy Tales

Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - kwentong pambata tagalog - Filipino Fairy Tales

2m 39s 122,432 View
 Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - kwentong pambata tagalog  - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

8m 14s 441,622 View
 Cinderella - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Cinderella - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 12s 327,974 View
 The Gingerbread Man - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

The Gingerbread Man - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

6m 15s 227,212 View
 Ang Munting Sirena - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Sirena - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

16m 15s 313,715 View
 Rapunzel - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Rapunzel - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 36s 922,037 View
 Heidi - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Heidi - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 18s 322,899 View
 Ang Palakang Prinsipe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Palakang Prinsipe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 30s 236,663 View
 Ang Pangit na Bibe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Pangit na Bibe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

5m 15s 2,012,706 View
 Ang lobo at ang pitong batang kambing  - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - Filipino Fairy Tales

Ang lobo at ang pitong batang kambing - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - Filipino Fairy Tales

12m 25s 296,308 View
 Thumbelina - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales HD

Thumbelina - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales HD

12m 56s 1,224,864 View
 Si Rumpelstiltskin - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Rumpelstiltskin - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 53s 15,521 View