Filipino Fairy Tales
 Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata Tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata Tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

18m 14s 186,855 View
 Ang lobo at ang pitong batang kambing  - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - Filipino Fairy Tales

Ang lobo at ang pitong batang kambing - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - Filipino Fairy Tales

12m 25s 43,726 View
 Ang Munting Pulang Inahing Manok - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Pulang Inahing Manok - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

6m 48s 189,868 View
 Si Jack at ang Beanstalk - kwentong pambata tagalog - mga pabula - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Jack at ang Beanstalk - kwentong pambata tagalog - mga pabula - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 49s 543,778 View
 Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - kwentong pambata tagalog - Filipino Fairy Tales

Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - kwentong pambata tagalog - Filipino Fairy Tales

2m 39s 74,635 View
 Cinderella - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Cinderella - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 12s 188,648 View
 Si Little Red Riding Hood - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

Si Little Red Riding Hood - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

9m 21s 195,820 View
 Si Hansel at Si Gretel - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Hansel at Si Gretel - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

17m 28s 227,436 View
 Ang Leon at ang Daga - Mga Pabula ni Aesop - Mga Kuwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

Ang Leon at ang Daga - Mga Pabula ni Aesop - Mga Kuwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

4m 9s 400,123 View
 Si Sleeping Beauty - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura -  4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Sleeping Beauty - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

16m 25s 336,552 View
 Si Goldilock at ang Tatlong Oso - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Goldilock at ang Tatlong Oso - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

5m 17s 131,020 View
 Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - kwentong pambata tagalog  - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

8m 14s 351,538 View
 Ang Munting Sirena - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Sirena - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

16m 15s 213,613 View
 The Gingerbread Man - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

The Gingerbread Man - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

6m 15s 180,419 View
 Rapunzel - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Rapunzel - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 36s 734,125 View
 Ang Palakang Prinsipe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Palakang Prinsipe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 30s 53,257 View
 Ang Pangit na Bibe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Pangit na Bibe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

5m 15s 1,595,162 View
 Thumbelina - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales HD

Thumbelina - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales HD

12m 56s 981,183 View
 Heidi - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Heidi - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 18s 259,570 View