Filipino Fairy Tales
 The 12 Dancing Princesses in Filipino - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

The 12 Dancing Princesses in Filipino - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

9m 19s 323,137 View
 Ang Daga Na Isang Prinsesa - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Daga Na Isang Prinsesa - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 36s 690,153 View
 Ang masayang Prince - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang masayang Prince - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 31s 490,110 View
 Ang mga Duwende at ang Zapatero - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

Ang mga Duwende at ang Zapatero - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

9m 38s 865,565 View
 Ang Emperador na Walang Damit - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Emperador na Walang Damit - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

9m 51s 391,647 View
 Pusa sa Boots - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Pusa sa Boots - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 46s 800,078 View
 Ang Munting Tindera ng Posporo - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Tindera ng Posporo - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

7m 48s 1,334,243 View
 Ang Mababangis na Gansa - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Mababangis na Gansa - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 11s 650,110 View
 Si Alibaba at ang Apatnapung Bandido - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

Si Alibaba at ang Apatnapung Bandido - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

12m 57s 667,589 View
 Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

18m 14s 922,734 View
 Si Rumpelstiltskin - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Rumpelstiltskin - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 53s 1,278,834 View
 Si Aladdin at ang mahiwagang lampara - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

Si Aladdin at ang mahiwagang lampara - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

12m 51s 776,799 View
 Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

2m 39s 611,198 View
 Si Cinderella - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Cinderella - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 12s 1,376,348 View
 Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

8m 14s 1,210,766 View
 Ang Reyna ng Niyebe  - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Reyna ng Niyebe - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 20s 936,073 View
 Ang Mga Musikero ng Bremen - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Mga Musikero ng Bremen - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 16s 304,566 View
 Ang Salamangkero ng Oz - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Salamangkero ng Oz - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 31s 790,269 View
 Ang Munting Pulang Inahing Manok - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Pulang Inahing Manok - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

6m 48s 1,379,469 View
 Si Sleeping Beauty  - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Sleeping Beauty - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

16m 24s 1,508,723 View