Filipino Fairy Tales
 Ang Mapagbigay na Puno - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Mapagbigay na Puno - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 45s 754,784 View
 Ang Mahiwagang Palayok - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Mahiwagang Palayok - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

9m 13s 625,653 View
 The 12 Dancing Princess in Filipino- Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

The 12 Dancing Princess in Filipino- Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

9m 19s 1,321,271 View
 Ang mga Munting Dalaga - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang mga Munting Dalaga - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

8m 51s 629,743 View
 Ang Balat ng Asno - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Balat ng Asno - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 1s 668,826 View
 Ang Apat na Pantas- Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Apat na Pantas- Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

9m 19s 627,688 View
 Ang Magpipipa Hamelin - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Magpipipa Hamelin - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

9m 11s 560,129 View
 Ang masayang Prince - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang masayang Prince - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 31s 950,442 View
 Ang mga Duwende at ang Zapatero - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

Ang mga Duwende at ang Zapatero - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

9m 38s 1,783,845 View
 Pusa sa Boots - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Pusa sa Boots - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 46s 1,361,169 View
 Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

2m 39s 1,005,252 View
 Ang Daga Na Isang Prinsesa - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Daga Na Isang Prinsesa - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 36s 1,941,336 View
 Ant at ang Grasshopper - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ant at ang Grasshopper - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

10m 56s 896,919 View
 Ang Emperador na Walang Damit - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Emperador na Walang Damit - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

9m 51s 644,346 View
 Si Alibaba at ang Apatnapung Bandido - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

Si Alibaba at ang Apatnapung Bandido - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - Filipino Fairy Tales

12m 57s 1,064,232 View
 Ang Munting Tindera ng Posporo - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Tindera ng Posporo - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

7m 48s 2,498,429 View
 Si Rumpelstiltskin - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Rumpelstiltskin - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 53s 1,791,423 View
 Ang Mababangis na Gansa - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Mababangis na Gansa - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 11s 1,274,249 View
 Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

18m 14s 1,444,694 View
 Ang Limang Gisantes - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Limang Gisantes - Kwentong Pambata - Pambatang Kwento - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 54s 1,261,442 View