Filipino Fairy Tales
 Ang Gintong Haplos ni Midas | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

Ang Gintong Haplos ni Midas | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

12m 28s 668,534 View
 Ang Puting Ahas | The White Snake Story in Filipino | | Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

Ang Puting Ahas | The White Snake Story in Filipino | | Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

6m 34s 758,780 View
 Ang Hangal na Barbero | The Foolish Barber in Filipino |Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

Ang Hangal na Barbero | The Foolish Barber in Filipino |Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

9m 3s 468,312 View
 Ang Mangingisda at ang Kanyang Asawa | Fisherman and His Wife in Filipino | Filipino Fairy Tales

Ang Mangingisda at ang Kanyang Asawa | Fisherman and His Wife in Filipino | Filipino Fairy Tales

13m 23s 673,299 View
 Ang Ginintuang Ibon | The Golden Bird in Filipino | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

Ang Ginintuang Ibon | The Golden Bird in Filipino | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

14m 28s 922,630 View
 Ang Madamot na Higante | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang Madamot na Higante | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

7m 41s 885,255 View
 Ang Tagak at ang Alimango | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

Ang Tagak at ang Alimango | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

7m 42s 515,903 View
 The 12 Dancing Princess | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

The 12 Dancing Princess | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

9m 19s 1,799,458 View
 Si Jorinda at si Jorindel | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Si Jorinda at si Jorindel | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

9m 38s 854,654 View
 Ang Mahiwagang Palayok | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang Mahiwagang Palayok | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

9m 13s 1,481,623 View
 Ang Pitong Uwak | The Seven Crows in Pilipino | Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang Pitong Uwak | The Seven Crows in Pilipino | Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

13m 32s 673,215 View
 Ang Mapagbigay na Puno | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang Mapagbigay na Puno | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

13m 45s 1,586,726 View
 Ang Tamad na Asno | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang Tamad na Asno | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

9m 26s 1,047,184 View
 Ang mga Munting Dalaga | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang mga Munting Dalaga | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

8m 51s 929,652 View
 Ang Babaeng Gansa | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang Babaeng Gansa | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

11m 34s 1,279,068 View
 Ang Unggoy at ang Buwaya | Monkey & Crocodile | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

Ang Unggoy at ang Buwaya | Monkey & Crocodile | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

8m 48s 457,915 View
 Ang mga Duwende at ang Zapatero | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

Ang mga Duwende at ang Zapatero | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | Filipino Fairy Tales

9m 38s 2,243,858 View
 Ang Magpipipa Hamelin | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang Magpipipa Hamelin | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

9m 11s 794,878 View
 Ang Daga Na Isang Prinsesa | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang Daga Na Isang Prinsesa | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

13m 36s 2,518,771 View
 Ang Balat ng Asno | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

Ang Balat ng Asno | Kwentong Pambata | Mga Kwentong Pambata | 4K UHD | Filipino Fairy Tales

11m 1s 1,039,046 View