Filipino Fairy Tales
 Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata Tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Beauty at si Beast - Kwentong Pambata Tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

18m 14s 321,776 View
 Si Snow White at ang Pitong Duwende - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Snow White at ang Pitong Duwende - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

15m 33s 134,451 View
 Ang Munting Pulang Inahing Manok - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Pulang Inahing Manok - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

6m 48s 381,564 View
 Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - kwentong pambata tagalog - Filipino Fairy Tales

Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan - kwentong pambata tagalog - Filipino Fairy Tales

2m 39s 165,958 View
 Si Sleeping Beauty - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura -  4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Sleeping Beauty - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

16m 25s 509,209 View
 Ang Leon at ang Daga - Mga Pabula ni Aesop - Mga Kuwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

Ang Leon at ang Daga - Mga Pabula ni Aesop - Mga Kuwentong Pambata - Filipino Fairy Tales

4m 9s 592,682 View
 Si Jack at ang Beanstalk - kwentong pambata tagalog - mga pabula - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Jack at ang Beanstalk - kwentong pambata tagalog - mga pabula - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 49s 849,230 View
 Si Goldilock at ang Tatlong Oso - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Goldilock at ang Tatlong Oso - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

5m 17s 267,165 View
 Cinderella - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Cinderella - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

11m 12s 398,245 View
 Ang Tatlong Biik - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Tatlong Biik - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

10m 7s 145,550 View
 Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - kwentong pambata tagalog  - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Dagang Bayan at Si Dagang Baryo - kwentong pambata tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

8m 14s 470,543 View
 Si Hansel at Si Gretel - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Hansel at Si Gretel - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

17m 28s 629,595 View
 Ang Munting Sirena - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Munting Sirena - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

16m 15s 360,934 View
 Si Rumpelstiltskin - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Si Rumpelstiltskin - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 53s 234,305 View
 Si Little Red Riding Hood - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

Si Little Red Riding Hood - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K - Filipino Fairy Tales

9m 21s 457,781 View
 The Gingerbread Man - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

The Gingerbread Man - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

6m 15s 280,092 View
 Ang Palakang Prinsipe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Palakang Prinsipe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 30s 326,291 View
 Rapunzel - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Rapunzel - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura tagalog - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

13m 36s 1,010,606 View
 Heidi - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Heidi - Kuwentong Pambata - Mga Kuwentong Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

12m 18s 378,946 View
 Ang Pangit na Bibe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

Ang Pangit na Bibe - kwentong pambata tagalog - Mga Karikatura - 4K UHD - Filipino Fairy Tales

5m 15s 2,309,270 View