robie317
 Atin Cu Pung Singsing Animated | Kapampangan Folk Song

Atin Cu Pung Singsing Animated | Kapampangan Folk Song

2m 26s 674,156 View
 Tong Tong Tong Pakitong Kitong Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Tong Tong Tong Pakitong Kitong Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

1m 53s 3,952,800 View
 Tatlong Bibe Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Tatlong Bibe Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

1m 29s 65,708,575 View
 Paru Parong Bukid Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

Paru Parong Bukid Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

2m 7s 2,590,086 View
 Magtanim Ay Di Biro Animated | Awiting Pambata | Filipino / Tagalog Folk Song

Magtanim Ay Di Biro Animated | Awiting Pambata | Filipino / Tagalog Folk Song

1m 39s 4,880,071 View
 Kapirasong Luya Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Kapirasong Luya Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

1m 34s 1,397,653 View
 Leron Leron Sinta Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

Leron Leron Sinta Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

1m 34s 10,179,777 View
 Lubi-Lubi Song Animated | Tagalog Months of the Year Song | Awiting Pambata

Lubi-Lubi Song Animated | Tagalog Months of the Year Song | Awiting Pambata

1m 52s 3,248,524 View
 Manang Biday Animated | Ilocano Folk Song

Manang Biday Animated | Ilocano Folk Song

1m 8s 391,482 View
 Pen Pen de Sarapen Animated | Awiting Pambata | Filipino / Tagalog Nursery Rhymes

Pen Pen de Sarapen Animated | Awiting Pambata | Filipino / Tagalog Nursery Rhymes

1m 25s 2,325,733 View
 Sitsiritsit Alibangbang Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

Sitsiritsit Alibangbang Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

1m 33s 6,308,962 View
 Pitong Araw Sa Isang Linggo Animated | Days of a Week Song | Awiting Pambata

Pitong Araw Sa Isang Linggo Animated | Days of a Week Song | Awiting Pambata

2m 24s 1,663,092 View
 Bilang Isa Hanggang Labing Siyam | Tagalog Number Song | Awiting Pambata

Bilang Isa Hanggang Labing Siyam | Tagalog Number Song | Awiting Pambata

2m 4s 660,553 View
 Ako ay may lobo animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Ako ay may lobo animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

1m 19s 40,641,284 View
 Natutulog Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Natutulog Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

1m 21s 7,626,846 View
 12 Days of Pinoy Krismas Animated | Filipino / Tagalog Christmas Song | Awiting Pambata

12 Days of Pinoy Krismas Animated | Filipino / Tagalog Christmas Song | Awiting Pambata

3m 52s 291,210 View
 Dandansoy Animated | Visayan Folk Song | Lullaby

Dandansoy Animated | Visayan Folk Song | Lullaby

2m 40s 151,644 View
 Kung Ikaw Ay Masaya Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Kung Ikaw Ay Masaya Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

1m 40s 18,526,251 View
 Ang Pipit Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

Ang Pipit Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

3m 35s 229,418 View
 Bahay Kubo Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Bahay Kubo Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

2m 8s 1,790,451 View