robie317
 Atin Cu Pung Singsing Animated | Kapampangan Folk Song

Atin Cu Pung Singsing Animated | Kapampangan Folk Song

2m 26s 718,346 View
 Tong Tong Tong Pakitong Kitong Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Tong Tong Tong Pakitong Kitong Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

1m 53s 4,128,390 View
 Paru Parong Bukid Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

Paru Parong Bukid Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

2m 7s 2,885,153 View
 Magtanim Ay Di Biro Animated (Awiting Pambata) | Filipino / Tagalog Folk Song

Magtanim Ay Di Biro Animated (Awiting Pambata) | Filipino / Tagalog Folk Song

1m 39s 5,029,985 View
 Kapirasong Luya Animated (Awiting Pambata) | Tagalog Nursery Rhymes

Kapirasong Luya Animated (Awiting Pambata) | Tagalog Nursery Rhymes

1m 34s 1,425,982 View
 Leron Leron Sinta Animated (Filipino / Tagalog Folk Song) | Awiting Pambata

Leron Leron Sinta Animated (Filipino / Tagalog Folk Song) | Awiting Pambata

1m 34s 10,379,071 View
 Lubi-Lubi Song Animated | Tagalog Months of the Year Song | Awiting Pambata

Lubi-Lubi Song Animated | Tagalog Months of the Year Song | Awiting Pambata

1m 52s 3,325,832 View
 Manang Biday Animated | Ilocano Folk Song

Manang Biday Animated | Ilocano Folk Song

1m 8s 428,153 View
 Dandansoy Animated | Visayan Folk Song | Lullaby

Dandansoy Animated | Visayan Folk Song | Lullaby

2m 40s 229,749 View
 Pen Pen de Sarapen Animated | Awiting Pambata | Filipino / Tagalog Nursery Rhymes

Pen Pen de Sarapen Animated | Awiting Pambata | Filipino / Tagalog Nursery Rhymes

1m 25s 2,723,083 View
 Sitsiritsit Alibangbang Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

Sitsiritsit Alibangbang Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

1m 33s 6,513,115 View
 Pitong Araw Sa Isang Linggo Animated (Days of a Week Song) | Awiting Pambata

Pitong Araw Sa Isang Linggo Animated (Days of a Week Song) | Awiting Pambata

2m 24s 1,708,993 View
 Ang Pipit Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

Ang Pipit Animated | Filipino / Tagalog Folk Song | Awiting Pambata

3m 35s 405,949 View
 Bilang Isa Hanggang Labing Siyam | Tagalog Number Song | Awiting Pambata

Bilang Isa Hanggang Labing Siyam | Tagalog Number Song | Awiting Pambata

2m 4s 675,242 View
 12 Days of Pinoy Krismas Animated | Filipino / Tagalog Christmas Song | Awiting Pambata

12 Days of Pinoy Krismas Animated | Filipino / Tagalog Christmas Song | Awiting Pambata

3m 52s 360,982 View
 Ang Pasko Ay Sumapit Animated (Filipino / Tagalog Christmas Song)

Ang Pasko Ay Sumapit Animated (Filipino / Tagalog Christmas Song)

2m 40s 109,330 View
 Noche Buena Animated | Filipino / Tagalog Christmas Song

Noche Buena Animated | Filipino / Tagalog Christmas Song

3m 20s 432,170 View
 Kung Ikaw Ay Masaya Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Kung Ikaw Ay Masaya Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

1m 40s 18,931,785 View
 Bahay Kubo Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

Bahay Kubo Animated | Awiting Pambata | Tagalog Nursery Rhymes

2m 8s 2,322,065 View
 Alpabetong Pilipino | Filipino New Alphabet Song | Awiting Pambata

Alpabetong Pilipino | Filipino New Alphabet Song | Awiting Pambata

1m 56s 1,381,573 View