iwbresources
 Magandang Umaga Po - K-12 Song Mother Tongue Based Multi-lingual Education

Magandang Umaga Po - K-12 Song Mother Tongue Based Multi-lingual Education

1m 59s 157,205 View
 Ako, Ikaw, Tayo Isang Komunidad - K-12 Song for Araling Panlipunan

Ako, Ikaw, Tayo Isang Komunidad - K-12 Song for Araling Panlipunan

2m 29s 358,822 View
 Little Black Sambo - Children's Interactive Storybook (Flip-book)

Little Black Sambo - Children's Interactive Storybook (Flip-book)

6m 44s 11,183 View
 Tekstura ng mga Himig (Musical Textures) - Interactive Lesson in MSEP: Musika 6

Tekstura ng mga Himig (Musical Textures) - Interactive Lesson in MSEP: Musika 6

4m 57s 18,187 View
 Interactive Lesson - Direksyon (HeKaSi 3)

Interactive Lesson - Direksyon (HeKaSi 3)

4m 11s 7,449 View
 Iskalang Mayor at Menor (Major and Minor Scale) - Interactive Music Lesson

Iskalang Mayor at Menor (Major and Minor Scale) - Interactive Music Lesson

4m 23s 18,231 View
 Antas ng Daynamiks (Dynamics) - Interactive Music Lesson (for Gr 6 teachers)

Antas ng Daynamiks (Dynamics) - Interactive Music Lesson (for Gr 6 teachers)

5m 14s 27,653 View
 Timbre - (Aralin sa MSEP/Musika) Interactive Lesson Module

Timbre - (Aralin sa MSEP/Musika) Interactive Lesson Module

4m 46s 29,856 View
 Multiplying Numbers with Zeros (Tagalog) - Multiplication Simple Math Tips (iwbresources)

Multiplying Numbers with Zeros (Tagalog) - Multiplication Simple Math Tips (iwbresources)

4m 29s 17,762 View
 Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module

Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module

6m 14s 81,677 View
 Mga Instrumentong Bumubuo ng Banda - Interactive Music Lesson Module

Mga Instrumentong Bumubuo ng Banda - Interactive Music Lesson Module

8m 59s 25,018 View
 Mga Simbulo ng Anyo (Musical Forms) - Interactive Music Lesson Module

Mga Simbulo ng Anyo (Musical Forms) - Interactive Music Lesson Module

5m 37s 22,078 View
 Mga Akordeng Pansaliw sa Awit - Interactive MSEP/Musika Lesson Module

Mga Akordeng Pansaliw sa Awit - Interactive MSEP/Musika Lesson Module

6m 26s 22,366 View
 Ratio and Proportion - Interactive Mathematics Lesson Module

Ratio and Proportion - Interactive Mathematics Lesson Module

8m 41s 281,771 View
 ABC - Peter Piper's Practical Principles of Plain and Perfect Pronunciation

ABC - Peter Piper's Practical Principles of Plain and Perfect Pronunciation

9m 43s 6,118 View
 ABC Song | Alphabet Song Piano Karaoke

ABC Song | Alphabet Song Piano Karaoke

1m 1s 57,090 View
 Interactive Math Lesson - Addition of Dissimilar Fractions

Interactive Math Lesson - Addition of Dissimilar Fractions

3m 39s 18,281 View
 Electric and Water Consumption - Interactive Mathematics Lesson

Electric and Water Consumption - Interactive Mathematics Lesson

4m 55s 4,435 View
 Interactive Math Lesson - Finding the Base When Percentage and Rate are Given

Interactive Math Lesson - Finding the Base When Percentage and Rate are Given

8m 3s 23,049 View
 Reading and Writing Numbers Through Billions - Interactive Math Lesson

Reading and Writing Numbers Through Billions - Interactive Math Lesson

9m 21s 4,208 View