iwbresources
 Magandang Umaga Po - K-12 Song Mother Tongue Based Multi-lingual Education

Magandang Umaga Po - K-12 Song Mother Tongue Based Multi-lingual Education

1m 59s 148,291 View
 Little Black Sambo - Children's Interactive Storybook (Flip-book)

Little Black Sambo - Children's Interactive Storybook (Flip-book)

6m 44s 10,402 View
 Timbre - (Aralin sa MSEP/Musika) Interactive Lesson Module

Timbre - (Aralin sa MSEP/Musika) Interactive Lesson Module

4m 46s 28,397 View
 Ako, Ikaw, Tayo Isang Komunidad - K-12 Song for Araling Panlipunan

Ako, Ikaw, Tayo Isang Komunidad - K-12 Song for Araling Panlipunan

2m 29s 322,970 View
 Interactive Lesson - Direksyon (HeKaSi 3)

Interactive Lesson - Direksyon (HeKaSi 3)

4m 11s 6,965 View
 Antas ng Daynamiks (Dynamics) - Interactive Music Lesson (for Gr 6 teachers)

Antas ng Daynamiks (Dynamics) - Interactive Music Lesson (for Gr 6 teachers)

5m 14s 21,879 View
 Multiplying Numbers with Zeros (Tagalog) - Multiplication Simple Math Tips (iwbresources)

Multiplying Numbers with Zeros (Tagalog) - Multiplication Simple Math Tips (iwbresources)

4m 29s 13,908 View
 Magmartsa Tayo - K-12 MAPEH Song (Grade 2)

Magmartsa Tayo - K-12 MAPEH Song (Grade 2)

58s 29,832 View
 Mga Instrumentong Bumubuo ng Banda - Interactive Music Lesson Module

Mga Instrumentong Bumubuo ng Banda - Interactive Music Lesson Module

8m 59s 23,703 View
 Mga Simbulo ng Anyo (Musical Forms) - Interactive Music Lesson Module

Mga Simbulo ng Anyo (Musical Forms) - Interactive Music Lesson Module

5m 37s 21,100 View
 Iskalang Mayor at Menor (Major and Minor Scale) - Interactive Music Lesson

Iskalang Mayor at Menor (Major and Minor Scale) - Interactive Music Lesson

4m 23s 18,051 View
 Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module

Iba't-ibang Uri ng Tempo - Interactive MSEP/Music Lesson Module

6m 14s 60,241 View
 Cardinal, Ordinal and Nominal Numbers - Interactive Mathematics Lesson

Cardinal, Ordinal and Nominal Numbers - Interactive Mathematics Lesson

4m 50s 4,061 View
 Tekstura ng mga Himig (Musical Textures) - Interactive Lesson in MSEP: Musika 6

Tekstura ng mga Himig (Musical Textures) - Interactive Lesson in MSEP: Musika 6

4m 57s 15,521 View
 Ratio and Proportion - Interactive Mathematics Lesson Module

Ratio and Proportion - Interactive Mathematics Lesson Module

8m 41s 265,453 View
 Interactive Math Lesson - Finding the Base When Percentage and Rate are Given

Interactive Math Lesson - Finding the Base When Percentage and Rate are Given

8m 3s 22,044 View
 Electric and Water Consumption - Interactive Mathematics Lesson

Electric and Water Consumption - Interactive Mathematics Lesson

4m 55s 1,951 View
 Fraction Illustration - Interactive Math Lesson

Fraction Illustration - Interactive Math Lesson

4m 25s 2,618 View
 Adding Mixed Numbers with the same Denominators - Interactive Math Lesson

Adding Mixed Numbers with the same Denominators - Interactive Math Lesson

5m 31s 1,190 View
 Interactive Math Lesson - Finding the Greatest Common Factor (GCF)

Interactive Math Lesson - Finding the Greatest Common Factor (GCF)

7m 12s 6,209 View