ShadowMario3
 Mario Kart 64 - Credits

Mario Kart 64 - Credits

3m 36s 79,051 View
 Mario Kart 64 - AI Yoshi Cheating

Mario Kart 64 - AI Yoshi Cheating

1m 27s 27,253 View
 Mario Golf (Nintendo 64) Intro

Mario Golf (Nintendo 64) Intro

2m 21s 107,984 View
 Mario Power Tennis Intro

Mario Power Tennis Intro

5m 21s 3,135,166 View
 Metroid Prime 100% Walkthrough Part 4 - Mini Boss Battle Incinerator Drone

Metroid Prime 100% Walkthrough Part 4 - Mini Boss Battle Incinerator Drone

10m 32s 48,118 View
 Mario Kart Wii - Credits

Mario Kart Wii - Credits

4m 34s 147,024 View
 Mario Kart 8 Deluxe Alternate Intros

Mario Kart 8 Deluxe Alternate Intros

2m 28s 119,666 View
 Mario Kart 7 - Credits 02

Mario Kart 7 - Credits 02

4m 40s 37,810 View
 Metroid Prime 3: Corruption 100% Walkthrough Part 17 - To the Fiery Depths

Metroid Prime 3: Corruption 100% Walkthrough Part 17 - To the Fiery Depths

9m 44s 28,132 View
 Metroid Prime 2: Echoes 100% Walkthrough Part 25 - Getting Ready for the Fight

Metroid Prime 2: Echoes 100% Walkthrough Part 25 - Getting Ready for the Fight

4m 14s 16,917 View
 Metroid Prime 100% Walkthrough Part 53 - Final Boss Battle Metroid Prime Form 2

Metroid Prime 100% Walkthrough Part 53 - Final Boss Battle Metroid Prime Form 2

9m 10s 25,062 View
 Super Mario Kart Special Cup 150cc - Part 1

Super Mario Kart Special Cup 150cc - Part 1

6m 6s 81,871 View
 Pokémon Stadium 2 Vs Rival (Round 2)

Pokémon Stadium 2 Vs Rival (Round 2)

6m 21s 152,659 View
 Metroid Prime 100% Walkthrough Part 1 - Boss Battle Parasite Queen

Metroid Prime 100% Walkthrough Part 1 - Boss Battle Parasite Queen

10m 10s 170,556 View
 Metroid: Samus Returns - All Ending Screens

Metroid: Samus Returns - All Ending Screens

4m 44s 24,361 View
 Pokémon Stadium 2 Vs Rival (Round 1)

Pokémon Stadium 2 Vs Rival (Round 1)

5m 51s 142,959 View
 Metroid Prime 3: Corruption 100% Walkthrough Part 39 - Boss Battle Ghor

Metroid Prime 3: Corruption 100% Walkthrough Part 39 - Boss Battle Ghor

8m 43s 31,833 View
 Metroid Prime 100% Walkthrough Part 41 - The Lower Levels

Metroid Prime 100% Walkthrough Part 41 - The Lower Levels

10m 35s 17,913 View
 Metroid: Zero Mission 100% Walkthrough Part 19 - Boss Battle Mecha Ridley and Ending

Metroid: Zero Mission 100% Walkthrough Part 19 - Boss Battle Mecha Ridley and Ending

8m 41s 13,210 View
 Mario Kart DS - Credits 02

Mario Kart DS - Credits 02

4m 49s 45,814 View