Panahon TV
 TAMANG ORAS: Right Time to Take A Bath After an Exercise

TAMANG ORAS: Right Time to Take A Bath After an Exercise

1m 4s 39,181 View
 2016 - 2018 Overseas Voting Registration

2016 - 2018 Overseas Voting Registration

1m 37s 7,818 View
 Panahon.TV | December 25, 2016, 6:00PM

Panahon.TV | December 25, 2016, 6:00PM

5m 15s 1,524 View
 Bagong Simula (Abuyog, Leyte)

Bagong Simula (Abuyog, Leyte)

7m 33s 1,274 View
 ULAT PANGMULAT- Reproductive Health Law

ULAT PANGMULAT- Reproductive Health Law

4m 36s 5,850 View
 SIGLA: Go, Glow & Grow Foods

SIGLA: Go, Glow & Grow Foods

1m 4s 29,537 View
 LAGING HANDA: Pagbangon Mula sa Kalamidad

LAGING HANDA: Pagbangon Mula sa Kalamidad

1m 10s 5,089 View
 Panahon.TV | Express January 8, 2017, 3:00PM

Panahon.TV | Express January 8, 2017, 3:00PM

6m 4s 2,130 View
 Panahon.TV | Express November 25, 2016, 1:00AM

Panahon.TV | Express November 25, 2016, 1:00AM

5m 23s 1,072 View
 Panahon.TV | January 16, 2017, 6:00AM (Part 2)

Panahon.TV | January 16, 2017, 6:00AM (Part 2)

5m 29s 1,288 View
 Panahon.TV | Express February 16, 2017, 3:00PM

Panahon.TV | Express February 16, 2017, 3:00PM

3m 13s 417 View
 Panahon.TV | December 25, 2016, 12:00PM

Panahon.TV | December 25, 2016, 12:00PM

6m 29s 1,547 View
 Panahon.TV | January 11, 2017, 6:00AM (Part 1)

Panahon.TV | January 11, 2017, 6:00AM (Part 1)

9m 7s 566 View
 Panahon.TV | December 22, 2016, 5:30AM (Part 1)

Panahon.TV | December 22, 2016, 5:30AM (Part 1)

7m 8s 1,145 View
 Panahon.TV | December 21, 2016, 9:00PM  (onPTvnews)

Panahon.TV | December 21, 2016, 9:00PM (onPTvnews)

3m 22s 742 View
 Panahon.TV | Express November 25, 2016, 10:00AM

Panahon.TV | Express November 25, 2016, 10:00AM

7m 41s 279 View